„Kto chce – szuka sposobów,
Kto nie chce – szuka powodów”

S. Żeromski

Mediacje i negocjacje

W ramach kompleksowych usług świadczonych przez Kancelarię LEGAL & TAX znajduje się również profesjonalne prowadzenie i udział w mediacjach i negocjacjach na zlecenie Klienta lub sądu.

Współcześnie coraz większego znaczenia nabierają alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, a wśród nich mediacja, która jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona Jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych – zainicjowana przez strony, które nie radzą sobie z problemami i konfliktami. Między innymi w sporach pracowniczych czy gospodarczych.

Decydując się na mediację należy zwrócić się do mediatora - osoby niezależnej i bezstronnej. Osoba mediatora wymaga akceptacji obu stron sporu, a jej zadaniem jest, poza wyjaśnieniem stronom zasad mediacji oraz dążeniem do polubownego rozwiązania sporu, także czuwanie nad procedurą jego rozwiązywania oraz zapewnienie stronom ochrony przed eskalacją konfliktu.

Występowanie w postępowaniu mediacyjnym doświadczonych prawników z Kancelarii LEGAL & TAX, również w roli mediatorów, którzy niejednokrotnie wspomagają formułowanie ugody pomiędzy stronami, przyczynia się w niebagatelnym stopniu do osiągnięcia pewności, że taka ugoda, w przypadku roszczeń nadających się do egzekucji, uzyska klauzulę wykonalności w postępowaniu przed sądem powszechnym, a tym samym stanie się tytułem wykonawczym umożliwiającym dochodzenie roszczeń na wypadek, gdyby strona porozumienia uchylała się od realizacji podjętych zobowiązań.

W porównaniu do procesu sądowego mediacja to szybka, o wiele tańsza i efektywniejsza forma rozwiązywania konfliktu dlatego też zalecamy, aby możliwość zastosowania mediacji rozważyć jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową lub tuż po wszczęciu postępowania sądowego.

Warto pamiętać, iż główne zasady mediacji to:

Dobrowolność mediacji,

Bezstronność mediatora,

poufność Mediacji,

Autonomia konfliktu (konflikt jest własnością stron i to strony nim zarządzają),

Dążenie przez strony do ugody.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o mediacji lub szukasz mediatora

Zadzwoń +48 606 127 399 lub skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.